Spoločnosť Ekopark, s.r.o. zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 z.z. o odpadoch (okrem kategórie nebezpečné).

Zabezpečujeme odvoz odpadu a prenájom kontajnerov v Bratislave a okolí. Nakladanie s odpadmi zahrňuje odvoz odpadov v pristavených veľkoobjemových kontajneroch v objeme 4, 6, 9 a 12 m3 na skládku odpadov. Všetky kontajnery sú otváracie zo zadu, pri väčších kontajneroch aj z boku čo veľmi uľahčuje nakladanie odpadu do kontajnerov.


Ďalšou činnosťou firmy sú doplnkové služby:

- nákladná autodoprava vnútroštátna
- dovoz štrkopieskov a kameňa
- zimná a letná údržba parkovísk a komunikácii
- zemné práce a terénne úpravy so strojom UNC
- likvidácia čiernych skládok
- vypratávanie priestorov (bytov, domov, kancelárii a pivníc)Naša firma ma sídlo v Bratislave a svojimi aktivitami pokrýva územie Bratislavy a blízkeho okolia.

Radi by sme Vás našimi službami ako aj cenami presvedčili o správnosti Vášho rozhodnutia spolupracovať práve s našou spoločnosťou.

ZAVOLAJTE O CENOVU PONUKU.
Prípadná obhliadka samozrejme zadarmo.


Dokumenty:
Koncesná listina - nákladná doprava
Rozhodnutia - nákladná doprava
Výpis z obchodného registra
Potvrdenie o registrácií - životné prostredie 1
Potvrdenie o registrácií - životné prostredie 2
0910 964 307

bakontajner@gmail.com

profil spoločnosti
KONTAKT:
tvorba web stranok
tvorba web stránok
Copyright ©  EkoPark, s.r.o.
prenájom kontajnerov
likvidácia odpadov
počítadlo.abz.cz
NEPLATIČI
www.likvidaciaodpadu.com | www.odpad.info | www.odvoz-odpadov.sk | www.vypratavanie.info

prenájom kontajnerov
odvoz odpadu

ODVOZ   ODPADÚ   NÁS   BAVÍ
EKOPARK, s.r.o
rýchlosť,
spoľahlivosť
serióznosť,
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU