Na želanie Vám odvezieme Váš odpad stavebný, záhradný, komunálny alebo veľkoobjemový na legálne skládky odpoadu.


Ako postupovať pri objednaní služby?

1.Pre cenovú kalkuláciu budeme od Vás potrebovať zaradenie odpadu v týchto kategóriách odpadu :

a) výkopová zemina
b) čistá stavebná suť  (bez prímesi plastov, dreva, železa...)
c) stavebná suť s prímesou: plast, drevo, železo atď.
d) komunálny odpad (odpad z čistenia ulíc, domov, pivníc atď.)
e) veľkoobjemový odpad (odpad z vypratávania priestorov)
f) bio odpad: tráva, listie, konáre
g) stavebné drevo
h) iné - uveďte druh odpadu

2. Zadať aspoň približné množstvo odpadu v m3 alebo v tonách

3. Na základe poskytnutých informácii Vám pristavíme požadovaný veľkoobjemový kontajner na odpad, ktorý si svojpomocne naplníte, alebo Vám môžeme (za poplatok) poskytnúť pracovníkov alebo stroj UNC na plnenie kontajnerov.


V prípade, že neviete zaradiť odpad do niektorej z vyššie uvedenej kategórie alebo neviete určiť množstvo odpadu zabezpečíme bezplatnú obhliadku a po určení druhu a množstva odpadu Vám predložíme nezáväznú cenovú ponuku.
odvoz odpadu
KONTAKT:
tvorba web stranok
tvorba web stránok
Copyright © EkoPark, s.r.o.
0910 964 307

bakontajner@gmail.com
ODVOZ   ODPADÚ   NÁS   BAVÍ
EKOPARK, s.r.o
rýchlosť,
spoľahlivosť
serióznosť,
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU